Volcanic Ash Advisory Text
FVFE01 RJTD 022333
VA ADVISORY
DTG: 20160802/2333Z
VAAC: TOKYO
VOLCANO: KLYUCHEVSKOY 300260
PSN: N5603 E16039
AREA: RUSSIA
SUMMIT ELEV: 4754M
ADVISORY NR: 2016/164
INFO SOURCE: HIMAWARI-8
AVIATION COLOUR CODE: NIL
ERUPTION DETAILS: POSS ERUPTION OBS AT 20160802/2240Z FL200 EXTD E
OBS VA DTG: 02/2300Z
OBS VA CLD: SFC/FL200 N5607 E16042 - N5613 E16049 - N5608 E16052 -
N5604 E16044 MOV E 5KT
FCST VA CLD +6 HR: 03/0500Z SFC/FL200 N5610 E16017 - N5614 E16045 -
N5610 E16120 - N5604 E16128 - N5553 E16042
FCST VA CLD +12 HR: 03/1100Z SFC/FL190 N5611 E15957 - N5607 E16037 -
N5540 E16110 - N5549 E16145 - N5541 E16152 - N5527 E16125 - N5536
E16043
FCST VA CLD +18 HR: NO VA EXP
RMK: VA OF PREVIOUS VAA DISSIPATED ON SATELLITE IMAGERY. NEW VA OBS
SATELLITE IMAGERY.
NXT ADVISORY: 20160803/0300Z=

Back to Prev Page