Volcanic Ash Advisory Text
FVFE01 RJTD 311528
VA ADVISORY
DTG: 20161231/1528Z
VAAC: TOKYO
VOLCANO: KLYUCHEVSKOY 300260
PSN: N5603 E16039
AREA: RUSSIA
SUMMIT ELEV: 4754M
ADVISORY NR: 2016/497
INFO SOURCE: HIMAWARI-8
AVIATION COLOUR CODE: NIL
ERUPTION DETAILS: POSS ERUPTION OBS AT 20161231/1400Z FL210 EXTD NE
OBS VA DTG: 31/1500Z
OBS VA CLD: SFC/FL210 N5607 E16034 - N5615 E16039 - N5617 E16059 -
N5605 E16059 - N5601 E16039 MOV NE 5KT
FCST VA CLD +6 HR: 31/2100Z SFC/FL210 N5513 E16313 - N5503 E16304 -
N5516 E16142 - N5548 E16108 - N5537 E16231
FCST VA CLD +12 HR: 01/0300Z SFC/FL200 N5522 E16749 - N5456 E16637 -
N5452 E16555 - N5503 E16544 - N5458 E16431 - N5440 E16352 - N5508
E16242
FCST VA CLD +18 HR: 01/0900Z SFC/FL190 N5727 E17246 - N5647 E17226 -
N5600 E17017 - N5613 E16938 - N5520 E16704 - N5435 E16653 - N5430
E16537 - N5506 E16537
RMK: VA OF PREVIOUS VAA DISSIPATED ON SATELLITE IMAGERY. NEW VA OBS
SATELLITE IMAGERY.
NXT ADVISORY: 20161231/1800Z=

Back to Prev Page